"Lauvtreprosjekt" Støyskjerm 1993 premiert
utkast

Lyngdal Kulturhus 1992 1. premie
Infotavler, Aust-Agder  1992 1. premie
Veg- og Biltilsynsstasjon, Arendal 1991 1. premie
Serviceboliger i Froland 1991 1. premie 
Elim Omsorgsboliger,
Hisøy, Arendal
1990 1. premie

 "Lauvtreprosjekt" Støyskjerm, Fiane

"Kittelsbuktprosjektet"
Arendal
1990 1.premie

Eydehavn barneskole/ barnehage/grendehus 1998 1. premie
Strømme serviceleiligheter/
avlastning/dagsente
r
, Kristiansand
1993 1. premie
Gjærstad Industribygg 1988 1. premie

 Eydehavn Barneskole/ barnehage/ grendehus

<tilbake

neste>