St°yskjerm

Lauvtreprosjekt
St°yskjerm
Premiert utkast 1993

St°yskjermen fikk premie i konkurransen "Lauvtreprosjekt", og er senere oppf°rt ved Fiane i Aust-Agder.


modell til konkurranse


st°yskjerm pň Fiane i Aust-Agder

<tilbake