Eydehavn Skole/ Barnehage/ Grendehus

Moland Kommune
1. premie i arkitektkonkurranse
Ferdigstilt
1991

Bygget rommer 8 klasserom gruppert rundt 2 mediatek, gymnastikksal kombinert med grendehus, og rom for musikk, forming, heimstadlære osv.

Anlegget er på ca. 2500 m2. I området er det også inntegnet barnehage på ca. 330 m2. Deler av bygget brukes også som grendehus.

<tilbake