Kulturkvartalet, Halden,
Kulturtorv
1994-95

Risør Torv, ny utformingsplan 1993
Beplantningsplan Kragsgata,
Risør.
1993
Ål Kulturhus, utomhusplan/torg 1993
Parkplan Tjenna,
Risør
1991
Molo, Risør havn 1991
"Solsiden" bryggeanlegg, parkplan  Risør
Toldboden, parkplan, Risør 1991

 Moloene i Risør havn

"Lauvtreprosjekt", Støyskjerm premiert utkast, støyskjerm langs norske veier.
Oppført ved Fiane
1993

Skap/ hylleseksjoner, Solfjeld Møbelfabrikk A/S 1994-95
Informasjonstavler, Risør 1993