"Lauvtreprosjekt"
St°yskjerm
Premiert utkast 1993

St°yskjermen fikk premie i konkurransen "Lauvtreprosjekt", og er senere oppf°rt ved Fiane i Aust-Agder.

<tilbake