Eydehavn skole

Moland Kommune
Barneskole/barnehage/grendehus
1. premie i arkitektkonkurranse
Ferdigstilt
1991

Bygget rommer 8 klasserom gruppert rundt 2 mediatek, gymnastikksal kombinert med grendehus, og rom for musikk, forming, heimstadlære osv.

Anlegget er på ca. 2500 m2. I området er det også inntegnet en 2 avd. barnehage på ca. 330 m2


 
                                                           Eydehavn skole

   
                                                                                 Hovedinngang

    

<tilbake