Ubergsmoen Barnehage,
Vegårdshei
Ferdigstilt 200

Eide Barnehage,
Grimstad
1. premie i arkitekt.konk
1998
Valle Barnehage Ferdigstilt 1993
Eydehavn Barnehage/ Barneskole/ Grendehus 1. premie  arkitekt.konk.
1991
Fagerheim Barnehage, Hisøy Forprosjekt 1990

 Valle Barnehage

Froland barnehage Ferdigstilt 1983

Vegårdshei Barnehage Ferdigstilt 1983
Lia Barnehage, Moland Ferdigstilt 1981

<tilbake

Eydehavn Barneskole/ Barnehage/ Grendehus. Moland