Vestbygda Skole, Røyken kommune Under prosjektering.

Hope skole og barnehage ferdigstilt 2002
Klinkenberg, Høgskolen i Agder Prosjekt 1996
Blakstad videregående skole, Froland Ferdigstilt 1999
Fiane Barneskole Konkurranse
utkast 1994
Froland barneskole Konkurranse.
utkast 1997

Eydehavn Barneskole/ Barnehage/ Grendehus, Moland

Orkanger barneskole Prosjekt 1993

Herrefoss barneskole Prosjekt 1989
Blakstadheia barneskole/ barnehage Prosjekt 1992
Hylestad skole 
ombygging/utvidelse
Ferdigstilt 1998
Valle Skole
utvidelse
Ferdigstilt  1997
Eydehavn barneskole/ Barnehage/Grendehus
1. premie i arkitektkonkurranse
Ferdigstilt 1991
Utvidelse 1995

Eydehavn Barneskole/ Barnehage/ Grendehus, Moland

neste>