Øresmålen, Søndeled 1990

Næringsområde Brokelandsheia v/ E-18 Gjærstad 1991
Reiselivsprosjekt Øysang, Risør 1989
Hytteby Gautefall
Osedalen Senter, Froland 1987
"Kittelsbuktprosjektet" 
1. premie arkitektkonkurranse
1990
Holmen-området, Risør 1988, 1993

 Kittelsbuktprosjektet, Arendal

Longum Park, Moland Kommune Prosjekt med Conseptor

Tangen, Hisøy
Nærings- og boligområde
Ferdigstilt 1992, 1993
<tilbake

Kittelsbuktprosjektet , Arendal