Blakstadheia, Bebyggelsesplan 1999

Graneheia 1,
bebyggelsesplan for barnehage
1998
Hammeren- Nesodden bebyggelsesplan, Risør
48 Hytter
1998
Østebøneset reguleringsplan , ca. 200 hytter, Risør 1998
Valle kommune, reguleringsplan for skoleområdet

  Situasjonsplan, Østebøneset, Risør

"Nøysomheten" boligprosjekt, Risør. Ca. 60 boenheter 1995

"Støperi veien" boligprosjekt, Arendal 1991
"Bings Torg", boligprosjekt, Grimstad 1988
"Engehaven", Arendal
Bebyggelsesplan med boligtyper for ca 50 boliger

neste>

Østebøneset Rehabiliteringssenter, Risør