ISS administrasjonsbygg ikke realisert

 

Bensinstasjon Risør,
Statoil Norge A/S
Ferdigstilt 1994
"Storgt.71 A/S" Grimstad
bolig og forretningsprosjekt
1.premie  ark.konkur.1986
Ikke realisert
"Strandgården" Risør
forretninger og boliger
ferdigstilt 1993
Parkeringshus tilknyttet 
Ål Kulturhus
Ferdigstilt 1992
"Miljøbod", Risør
off. toaletterm. dusj etc.
Ferdigstilt 1991

 System Sikkerhet A/S, Longum Park

Akvarie i Risør Ferdigstilt 1995

Saulevika Renseanlegg, 
Arendal
Skisseutkast 1991
System Sikkerhet A/S
Adm. bygg, Longum Park
Ferdigstilt 1989
"Halvorsengården", Risør
forretninger og boliger
Ferdigstilt 1988
Kjøpesenter Moland Park Prosjekt 1987
Fevik helsesenter og forretningsbygg Ferdigstilt 1987

Akvariet i Risører

Scand Car, bilforretning
Arendal
Ferdigstilt  1987
<tilbake 

neste>