Kragsgate. 48, Legesenter, Risør

Prestegate. 7 Risør

Under prosjektering

Holmen Risør, Ferdigstilt 2001
Fiskerimottak Holmen, Risør Ferdigstilt 2000
Opplevelsessenter, Stampesletta
Lillehammer
Prosjekt 1990
Info-Sør, Aust-Agder fylkeskommune 1991

Opplevelsessenter på Stampesletta, Lillehammer

Salgsboder, Arendal Prosjekt 1994-95
EB-Tangen  1993-94
Administrasjonsbygg, Ericsson A/S ikke realisert
Bensinstasjon Esso Norge A/S, Arendal ikke realisert

neste>