Vernet bolig (PU-bolig), Gjerstad

 

Ferdigstilt  199

Vernet bolig (PU-bolig), Hisøy Ferdigstilt 1990
PUH- Boliger, Kristiansand Ferdigstilt 1998
Froland Omsorgsboliger,  Ferdigstilt 1998

      Froland Omsorgsboliger

Omsorgsboliger, Valle kommune Ferdigstilt 1996

Strømme Serviceleiligheter Ferdigstilt 1995
"Seniorsenter", Tronheim Prosjekt 1993
Serviceboliger, Froland 1.premie konkur. 1992
Trygdeboliger, Flostad, Moland Konk.prosjekt

Strømme Serviceleiligheter

Aldersboliger Søndeledtunet, Forprosjekt 1990
Bellevue eldreboliger 1990
<tilbake

neste>