Plankemyra sykehjem/omsorgsboliger, Arendal 1.premie konkurranse. 2001

Omsorgsboliger ved Grimstad sentrum Totalentreprise
konkurranse
Lund bo- og omsorgssenter, Kristiansand 1.premie juni 2000
Lagård bo- og omsorgssenter, Eigersund 1. premie april 2000
Nærøy bo- og behandlingssenter, Eigersund 3. plass
april 2000

Lund bo- og omsorgssenter
 Perspektivtegning: OAK

Psykiatribygg i Bærum,
Jong Bo og  Behandlingssenter
Byggestart
2000

Rehabiliteringssenter, Risør Prosjekt med Conseptor
Vernet bolig (PU-boliger), Risør Ferdigstilt 1992-1993
Vernet bolig (PU-boliger), Grimstad Ferdigstilt 1991
Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal rehabilitering, oppussing Løpende oppdrag siden 1992

Nærøy bo- og omsorgssenter, Eigersund
Perspektivtegning:: OAK

neste>