Hjelpemiddelsentralen i Aust-Agder fylke
Kontor og lagerbygg

Ferdigstilt 1991

Arendal Tinghus 1998
Risør Politistasjon, ombygging av eksist. bygg Ferdigstilt  1998
Plankemyra Kontorbygg
Aust-Agder Vegkontor, trygdekontor, ligningskontor
vinnerutkast i konkurranse
Scan Boats A/S, Tromøy Ferdigstilt  1988

   Arendal Tinghus

<tilbake