Arendal Trafikkstasjon Ferdigstilt 1997

Veg- og biltilsynstasjon Haugesund Prosjekt 1993
FOU- bygg, Grimstad
(Teknologi- og Kompetansesenter)
Ferdigstilt 1989
Longum Park,
(Teknologi- og Kompetansesenter), Arendal
Ferdigstilt 1989
Longum Park,
(Teknologi- og Kompetansesenter)
Arendal
Byggetrinn 2
1995

TK-Senteret Longum Park

Nordisk miljøinstitutt, Lillehammer Prosjekt 1990

Adm. bygg for Østfold Fylkeskommune
Kontor og Lagerbygg
1. premie i åpen arkitektkonkurranse, 48 deltakere, 1982
Ikke realisert
Utvidelse og ombygging av eksist. komm. adm. bygg, Risør Kommune 1987-92-94

neste>

Nordisk miljøinstitutt, Lillehammer