"Skoletomta"

Grimstad Kommune
Boligprosjekt og nytt Bibliotek
1. premie i arkitektkonkurranse 2000

 

 

<tilbake