Halden Kommune
Ombygging av eksist. bygg 
og sammenbindende nybygg
Ferdigstilt
1998

<tilbake