Norsk Vassdrags Museum
Norsk Vassdragsmuseum/
Kulturhus i Suldal
3. premie i arkitektkonkurranse
med 24 deltakere: 1.premie Sverre Fehn, 2.premie LPOSituasjonsplan

Oppriss mot nord

Oppriss mot vest

<tilbake