Lagård omsorgssenter

Eigersund kommune
Bo- og omsorgssenter
1. premie i arkitektkonkurranse
(etter prekvalifisering EØS, 4 deltakere av 20 søkere

Det aktuelle utbyggingsområde  er krevende med et relativt sterkt skrånende terreng. 
Den solfyldte orientering begrenset av fjellskråningen mot øst gjør tomta velegnet. Det blir derfor en hovedutfordring å utvikle et prosjekt som ivaretar alle de funksjonelle hensyn, samtidig som utsikts-, solforhold, terrengtilpasning og funksjonalitet er tilstrekkelig ivaretatt. Det er også viktig å legge vekt på anleggets utforming i forhold til tilkoblingen til eksisterende bygningsmasse.

Anlegget skal være lett å orientere seg i både internt og eksternt, samtidig som det er lagt stor vekt på fleksibilitet og variasjon. Prosjektet er organisert rundt et  tun/torg. Dette hovedgrep muliggjør en konsentrert og oversiktig løsning med en bygningsmasse i 3 etasjer.

Bogruppene plasseres klart  og oversiktlig på begge sider av torget, med tre grupper på en side og to grupper på den andre.  Bogruppene knyttes sammen ved et spennende og luftig vestibyle/inngangsareal gjennom tre etasjer med gallerier.

Sentralt i forhold til vestibylearealet ligger kiosk og garderober, samt aktivitetsrom.   Sokkeletasjen under bo-gruppefløyen i 2.etasjer er utnyttet til øvrige fellesarealer.

Fra vestibylen fører et bevisst anlagt trappesystem med oppholdsplass/vinterhage gjennom to etasjer hvor trappeløpet videreføres til 3.etasje.  Skråstilt glassflate vil gi utsikt til naturen samtidig som det skapes opplevelse og liv i det indre miljø.

   
                                                   perspektivtegning:OAK

    
          Situasjonsplan, sammenheng med eksisterende eldresenter


<tilbake