Arendal Bibliotek

Arendal Kommune
Bibliotek og Parkeringshus
1. plas i innbudt konkurranse
Ferdigstilt i 1998


Bygget er sentralt beliggende ut mot byens torv. Byens karakter; bykjerne omgitt av høye fjell, gjør takets utforming til en "femte fasade". 

Bygges store volum er brutt ned i mindre formater tilpasset de eksisterende volumstørrelser og omgivelser Ut mot byens torv og delvis opp i sidegaten "Bendikskleiv" er det benyttet en lys gul teglstein som fasademateriale. Fargen underordner seg de grå og gule, pussede fasadene som er hovedinntrykket på torvet.
 Oppover gateløpet i Bendikskleiv danner parkeringshuset med trekledde betongvegger en overgang og tilpassing til den gamle trehusbebyggelsen.

Innvendig  danner biblioteksrommet et stort torv  i flere etasjer, som en forlengelse av torvarealet utenfor. Biblioteksarealene fordeler seg rundt det åpne rommet i tre etasjer og er knyttet sammen med åpne trapper og broer. Det store, åpne rom gir en god oversikt over de forskjellige funksjoner, samtidig som det gir en lys og luftig stemning. 

Farge- og materialbruken er enkel for å understreke de store variasjonene i de fysiske volumene. 

 

  
                                  Sett fra taket på  motstående bygning

  
                                                               Første etage

<tilbake