Rena Kulturhus/Omsorgsboliger

Åmot Kommune
Kulturhus, serviceboliger og utleiekontorer

Vårt arkitektkontor foretrukket etter prekvalifisering og nermere vurdering av de fem mest kvalifiserte kontorer
Ferdigstilt 1999

Bygget ligger på Rådhusplassen i Rena sentrum, og er
fysisk knyttet til rådhuset. Slik oppnås det funksjonelle sambruksmuligheter. Kulturhuset
fremstår som et monumentalt  bygg samtidig som bygningen utfyller den før manglende avslutning av torget..

Bygget er utformet og plassert slik at det mest mulig inngår som en naturlig del av, og som et supplement til til bebyggelsen rundt Rena torg. 

Ved utformingen er det lagt vekt på klare og oversiktlige trafikklinjer som gjør det lett å orientere seg både innvendig og utvendig. Dessuten har det vært vesentlig å danne trivelige uterom og god terrengtilpasning

Vestibyle sammen med bibliotek  og kafè anses for å være byggets utadvendte og overordnede sosiale funksjon. Derfor er disse arealene samlet ut mot torget sammen med hovedinngangen. Fra vestibylen har en i tillegg oversikt over og tilgang til saler, øve /møterom, utleiearealer etc. 

Det er lagt opp til at kulturhuset skal   være et "levende " hus , med fleksible løsninger. Ved å plassere hovedinngangen til rådhuset i kulturhuset kan en utnytte personalet i kulturhusets skranke på en god måte. Her kan publikumskontoret sammen med bibliotekansatte, billettører og tilsvarende, sørge for god publikumsveiledning og service. Det er også tilrettelagt for kontorer bak skranken som gir muligheter for saksbehandling veiledning og hjelp.

De allerede eksisterende omsorgsboligene som også ligger i tilknytning til Rena torg er tilknyttet de nye omsorgsboligene med en gangbro. Man kan på denne måten gå tørrskodd fra omsorgssenteret og inn i Kulturhuset.

    
                                                Inngangsparti til kulturhus

      
                                                                                                Foajé

      
                                                                                          Store sal
     
      
                                        Omsorgsboliger i bakkant av kulturhuset

<tilbake